Poniżej można zarejestrować gwarancję, wypełniając następujący formularz. Krok ten należy wykonać po zainstalowaniu blatu.

Niezbędne jest wypełnienie pól oznaczonych jako wymagane.

Dane klientaDane punktu sprzedaży
Dane zakupu
Kod gwarancyjny każdego z elementów:

Dane osobowe udostępnione nam poprzez wypełnienie niniejszego formularza zostaną przetworzone przez firmę Grespania S.A. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu zarządzania gwarancją na nasze produkty. Uprawnienie następuje poprzez wyrażenie wyraźnej zgody. Dane będą przechowywane tak długo, jak tylko będą one istotne i jeśli będzie to w interesie obu stron. Nie zostaną one przekazane osobom trzecim, z wyjątkiem spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Istnieje możliwość wglądu, zmiany, usunięcia oraz sprzeciwu odnośnie danych osobowych wysyłając wiadomość do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres mailowy rgpd@grespania.com. Jeśli istnieje obawa, że nie rozpatrzyliśmy odpowiednio wniosku, konsument ma prawo do złożenia reklamacji do odpowiedniego organu nadzorczego. Dodatkowe i szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności.