Garantía de Coverlam Top (espesores de 10.5, 12 y 20 mm)

Registratie van garanties

Grespania, S.A. garantiza las láminas de Coverlam Top con espesores de 10.5, 12 y 20 mm contra los posibles defectos de fabricación durante 10 años desde la fecha de compra y en su uso para encimeras de cocina.

Hieronder kunt u overgaan tot het online registreren van uw garantie, door het volgende formulier in te vullen, u dient deze handeling te verrichten nadat het werkblad geïnstalleerd is

Onder de voorwaarde dat de volgende verplichte velden worden ingevuld.

Gegevens van de klantGegevens van het verkooppunt
Gegevens van de aankoop
Garantiecodes voor ieder item:

De persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen van dit formulier zullen door ons, Grespania S.A., verwerkt worden. Dit dient uitsluitend tot het beheren van de garantie van onze producten. Dit wordt gewettigd door de toestemming hiervoor die u ons uitdrukkelijk verleent. Uw gegevens worden bewaard zolang dat relevant is en hiervoor een wederzijds belang bestaat. Deze worden niet doorgegeven aan derden, behalve waneer dat wettelijke verplicht is. U kunt u recht tot toegang, rectificatie, beperking en annulering uitoefenen via onze Functionaris voor de Gegevensbescherming door een e-mail te zenden naar rgpd@grespania.comIndien u van mening bent dat wij uw verzoek niet op de juiste manier hebben afgehandeld hebt u het recht een klacht in te dienen bij een Controleautoriteit. U kunt de aanvullende, gedetailleerde informatie raadplegen in ons privacybeleid