DANE PODMIOTU

Identidad: GRESPANIA, S.A. (CIFA12017455)
Dirección física: CV-16 KM 2.2 Castellón, España
E-mail:rgpd@grespania.com
Tel.: +34 964 344 411

CEL WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Contacto: Responder a las preguntas enviadas a la empresa, así como atender las solicitudes de información sobre los productos y servicios que ofrecemos.
Dane przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z prawa ich anulowania.
Empleo: Soporte y atención a clientes y proveedores. Respuesta a solicitudes de información por parte de usuarios de la web.

UPRAWNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Constacto / Empleo: Autorización por parte del usuario / candidato

ODBIORCY DANYCH

Cesionario(s): No se producen cesiones de datos a terceros

SKORZYSTANIE Z PRAW

Dostęp, zmiana, sprzeciw, anulowanie, decyzje zautomatyzowane, ograniczenie, przenoszenie:
Możesz wykonywać swoje prawa w następujący sposób:
Możesz skorzystać ze swoich praw pisząc na adres e-mailowy rgpd@grespania.com , załączając dokument poświadczający tożsamość wnioskodawcy (kopia awersu dowodu osobistego lub podobnego dokumentu)
W każdym przypadku można zwrócić się o nadzór Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych poprzez jej stronę internetową.
Plazo de respuesta: 1 mes.